Az egyesület működésével kapcsolatos fontos információk

Az egyesület működésével kapcsolatos fontos információk

Engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessük az egyesület működésével és az edzésekkel kapcsolatos, általunk fontosnak tartott információkat.

  • Az edzés időpontok alatt meghatározott kezdő időpontok a foglalkozások kezdetét jelentik. Az adott időpontra a gyermekeknek át kell öltözniük és az öltözőben, vagy a tornaterem előtt kell várniuk edzőiket. A tornaterembe edzői felügyelet nélkül gyermek nem mehet be!
  • Az edzésekre lehetőség szerint ne hozzanak értékes tárgyakat magukkal a gyermekek! Ha kivételesen mégis akad náluk félteni való eszköz, azt a foglalkozás kezdete előtt adják át az edzőiknek, semmiképpen se hagyják az öltözőben!
  • Az edzések szülők által nem látogathatók, azonban havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban biztosítjuk a foglalkozások megtekintését.
  • Az újonnan érkező gyermekek számára az első három foglalkozás kötelezettség nélkül látogatható.
  • Az edzéseken való részvételért a 2012. évben, havi bontásban 6 000 Ft (azaz hatezer Ft) sportszolgáltatási díjat kell fizetni. Kivételt jelent István bácsi csoportja, (2002-2004 között született gyermekek) számukra 4 000 Ft (azaz négyezer Ft) a sportszolgáltatási díj összege.

Lehetőségeinkhez mérten egy kis kedvezményt biztosítunk azoknak a családoknak, akiknek kettő, vagy több gyermeke sportol nálunk, ezért a Csepel Diáksport Egyesületben igazolással rendelkező testvérek után fizetendő sportszolgáltatás díjat a következő értékben határoztuk meg:

A legidősebb testvér után fizetendő havi sportszolgáltatási díj 6 000 Ft, ill. 4 000 Ft István bácsi csoportjának. Minden további testvér után fizetendő havi sportszolgáltatási díj 3 000 Ft, ill. 2 000 Ft István bácsi csoportjának.

A készpénzes fizetést minden hónap első és második hétfőjén, az edzések helyszínén tehetik meg, ahol a befizetett összegről mindenki átvételi elismervényt kap. Az egyesület bankszámlájára utalás esetén az adott hónap 15-ig kell rendezni a sportszolgáltatási díjat. Számlaszámunk a honlap „Elérhetőségek” menü pont alatt megtekinthető.

Szeretnénk megkérni T. Szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten, az átutalással történő fizetést részesítsék előnyben, mert ezáltal jelentősen csökkentenék adminisztrációs feladatainkat!

A sportszolgáltatási díj egy évre előre meghatározott összeg, melyet 12 havi részletben lehet fizetni. Ebből adódóan az edzéseket nem látogató sportolók részére (a sportszerződésben említett kivételtől eltekintve) a hiányzás időtartamára is kötelező megfizetni.

  • Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy azok a gyermekek, akiknek sportszolgáltatási díját a tárgyi hónap 15-ig nem fizették be, legnagyobb sajnálatunkra a továbbiakban nem látogathatják edzéseinket. Kérjük Önöket, lehetőség szerint ne hozzuk egymást olyan helyzetbe, hogy ezt a mindenki számára nagyon kellemetlen, de az egyesület működésének érdekében elengedhetetlen szankciót kelljen alkalmaznunk. Higgyék el számunkra legalább annyira kellemetlen lenne meghozni egy ilyen döntést, mint annak, akivel szemben alkalmaznunk kellene. Természetesen, ha a szülők személyesen megkeresik a vezetőséget, kivételes esetekben biztosan találunk áthidaló megoldást, ami nem azt jelenti, hogy eltekintünk a fizetéstől, mert az a rendszeresen fizetőkkel szemben lenne tisztességtelen eljárás.
  • Kérjük, hogy a szakmai kérdések kivételével, az egyesület működésével kapcsolatos észrevételüket írásban tegyék meg az info@csepeldse.hu e-mail címen, vagy névvel ellátva egy borítékban jutassák el az edzőknek. Honlapunkon (www.csepeldse.hu) minden egyesülettel kapcsolatos fontos információ megtalálható. Szeretnénk, ha naponta legalább egyszer egy gyors pillantást vetnének rá, hiszen ezt tekintjük fő kommunikációs csatornánknak.
  • Félévente tervezzük szülői értekezlet összehívását, ahol az edzők és az egyesület vezetői beszámolnak az elmúlt időszakban elvégzett munkáról és ismertetik a jövőbeni terveket. Termeszétesen rendkívüli esetben a fél éves időponttól el lehet térni.
  • Tisztelt Szülők utoljára hagytuk az egyik legfontosabb gondolatot. A kézilabda csapatsportág, ebből adódóan az edzések látogatása nem magánügy. Sportolóink hiányzásukkal nemcsak saját, de társaik és csapatuk fejlődését is hátráltatják. Ezért kérjük sportolóinkat, hogy csak igazán indokolt esetben maradjanak távol az edzésektől és egyúttal kérjük a kedves szülőket, hogy lehetőség szerint az edzésektől való tiltás ne legyen fegyelmező eszköz.

Szeretnénk, ha egyesületünk az Önök támogatásával, mindenki számára átláthatóan, az igények lehető legszélesebb spektrumát lefedve, a többség megelégedését kiérdemelve, hosszú távon, sikeresen működne!

Budapest, 2011. augusztus 30.