Egyesületünk működésével kapcsolatos fontos információk

Tisztelt Szülők!

Engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessük az egyesület működésével és az edzésekkel kapcsolatos, általunk fontosnak tartott információkat.

  • Az edzés időpontok alatt meghatározott kezdő időpontok a foglalkozások kezdetét jelentik. Az adott időpontra a gyermekeknek át kell öltözniük és az öltözőben, vagy a tornaterem előtt kell várniuk edzőiket. A tornaterembe edzői felügyelet nélkül gyermek nem mehet be!
  • Az edzésekre lehetőség szerint ne hozzanak értékes tárgyakat magukkal a gyermekek! Ha kivételesen mégis akad náluk félteni való eszköz, azt a foglalkozás kezdete előtt adják át az edzőiknek, semmiképpen se hagyják az öltözőben!
  • Az edzések szülők által nem látogathatók, azonban havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban biztosítjuk a foglalkozások megtekintését.
  • Az újonnan érkező gyermekek számára az első három foglalkozás kötelezettség nélkül látogatható.
  • Az edzéseken való részvételért a 2018-2019. évben 8 000 Ft, a szivacskézilabdás csoportoknak 5 000 Ft havi sportszolgáltatási díjat kell fizetniük. Július hónapban, a szivacskézilabdás csoportoknak június-július-augusztus hónapokban a sportszolgáltatási díj fizetésétől eltekintünk. Lehetőségeinkhez mérten egy kis kedvezményt is biztosítunk azoknak a családoknak, akiknek kettő, vagy több gyermeke sportol nálunk, ezért a Csepel Diáksport Egyesületben amatőr sportszerződéssel rendelkező testvérek után fizetendő sportszolgáltatási díjat a következő értékben határoztuk meg:

A legidősebb testvér után fizetendő sportszolgáltatási díj 8 000 Ft/hó,

ill. 5 000 Ft/hó a szivacskézilabdás csoportoknak.

Minden további testvér után fizetendő sportszolgáltatási díj 4 000 Ft/hó,

ill. 2 500 Ft/hó a szivacskézilabdás csoportoknak.

Készpénzes fizetésre nincsen lehetőség, azok a szülők, akiknek nem áll módjukban banki átutalással kiegyenlíteni a sportszolgáltatási díj összegét, készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) bármelyik postahivatalban és egyéb elfogadó helyeken megtehetik azt. A sárga csekkeket az edzőktől, vagy az egyesület vezetőitől lehet átvenni. Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a sportoló és annak a hónapnak a nevét, melyre a sportszolgáltatási díj összegét befizetik! Ezeket a kiegészítő információkat banki átutalás esetén is közöljék!

Az átutalással és a sárga csekken történő fizetés esetén egyaránt az aktuális hónap 15-ig kell megérkeznie a befizetéseknek az egyesület számlájára! A feladás időpontjának megválasztásánál kérjük, vegyék figyelembe a két-három napos átfutási időt!

Számlaszámunk a honlapunkon a https://csepeldse.hu/elerhetosegek menü pont alatt megtekinthető.

  • A sportszolgáltatási díjat az előzőekben leírtak szerint július, ill. június-július és augusztus (szivacskézilabda korosztály) kivételével minden hónapban meg kell fizetni. Ebből adódóan az edzéseket nem látogató sportolók részére (kivételt jelent az egy hónapot meghaladó igazolt hiányzás) a hiányzás időtartamára is kötelező a díjfizetés.
  • Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy azok a gyermekek, akiknek sportszolgáltatási díját a tárgyi hónap 15-ig nem fizették be, legnagyobb sajnálatunkra a továbbiakban nem látogathatják edzéseinket. Kérjük Önöket, lehetőség szerint ne hozzuk egymást olyan helyzetbe, hogy ezt a mindenki számára nagyon kellemetlen, de az egyesület működésének érdekében elengedhetetlen szankciót kelljen alkalmaznunk. Természetesen, ha a szülők személyesen megkeresik a vezetőséget, biztosan találunk áthidaló megoldást, ami azonban nem azt jelenti, hogy eltekintünk a fizetéstől, mert az a rendszeresen fizetőkkel szemben lenne tisztességtelen eljárás.
  • Kérjük, hogy a szakmai kérdések kivételével, az egyesület működésével kapcsolatos észrevételüket írásban tegyék meg az info@csepeldse.hu e-mail címen, vagy névvel ellátva egy borítékban juttassák el az edzőknek. Honlapunkon (csepeldse.hu) minden egyesülettel kapcsolatos fontos információ megtalálható. Szeretnénk, ha naponta legalább egyszer egy gyors pillantást vetnének rá, hiszen ezt tekintjük fő kommunikációs csatornánknak.
  • Félévente tervezzük szülői értekezlet összehívását, ahol az edzők és az egyesület vezetői beszámolnak az elmúlt időszakban elvégzett munkáról és ismertetik a jövőbeni terveket. Termeszétesen rendkívüli esetben a féléves időponttól el lehet térni.
  • Tisztelt Szülők utoljára hagytuk az egyik legfontosabb gondolatot. A kézilabda csapatsportág, ebből adódóan az edzések látogatása nem magánügy. Sportolóink hiányzásukkal nemcsak saját, de társaik és csapatuk fejlődését is hátráltatják. Ezért kérjük sportolóinkat, hogy csak igazán indokolt esetben maradjanak távol az edzésektől és egyúttal kérjük a kedves szülőket, hogy lehetőség szerint az edzésektől való tiltás ne legyen fegyelmező eszköz.

Szeretnénk, ha egyesületünk az Önök támogatásával, mindenki számára átláthatóan, az igények lehető legszélesebb spektrumát lefedve, a többség megelégedését kiérdemelve, hosszú távon, sikeresen működne!

 

Budapest, 2018. július 7.

Üdvözlettel:

                                                                                   Csepel DSE