Az egyesület működésével és az edzésekkel kapcsolatos, általunk fontosnak tartott információk

Engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessük az egyesület működésével és az edzésekkel kapcsolatos, általunk fontosnak tartott információkat.

 

 

  • Az edzés időpontok alatt meghatározott kezdő időpontok a foglalkozások kezdetét jelentik. Az adott időpontra a gyermekeknek át kell öltözniük és az öltözőben, vagy a tornaterem előtt kell várniuk edzőiket. A tornaterembe edzői felügyelet nélkül gyermek nem mehet be!  

 

  • Az edzésekre lehetőség szerint ne hozzanak értékes tárgyakat magukkal a gyermekek! Ha kivételesen mégis akad náluk félteni való eszköz, azt a foglalkozás kezdete előtt adják át az edzőiknek, semmiképpen se hagyják az öltözőben!   

 

  • Az edzések szülők által nem látogathatók, azonban havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban biztosítjuk a foglalkozások megtekintését.

 

  • Az újonnan érkező gyermekek számára az első három foglalkozás kötelezettség nélkül látogatható.

 

 • Az edzéseken való részvételért 6 000 Ft ( azaz hatezer Ft) sportszolgáltatási díjat kell fizetni. A készpénzes fizetést minden hónap második keddjén, az edzések helyszínén tehetik meg, ahol a befizetett összegről mindenki átvételi elismervényt kap. Az egyesület bankszámlájára utalás esetén az adott hónap 15-ig kell rendezni a sportszolgáltatási díjat.

 

Szeretnénk megkérni T. Szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten, az átutalással történő fizetést részesítsék előnyben, mert ezáltal igen jelentős terhet vennének le a vállainkról! A felszabadult energiánkat pedig az egyesület érdekében, hasznosabb területeken tudnánk mozgósítani.  

 

 

  • Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy azok a gyermekek, akiknek sportszolgáltatási díját a tárgyi hónap 15-ig nem fizették be, legnagyobb sajnálatunkra a továbbiakban nem látogathatják edzéseinket. Kérjük Önöket, lehetőség szerint ne hozzuk egymást olyan helyzetbe, hogy ezt a mindenki számára nagyon kellemetlen, de az egyesület működésének érdekében elengedhetetlen szankciót kelljen alkalmaznunk. Higgyék el számunkra legalább annyira kellemetlen lenne meghozni egy ilyen döntést, mint annak, akivel szemben alkalmaznunk kellene. Természetesen, ha a szülők személyesen megkeresik a vezetőséget, kivételes esetekben biztosan találunk áthidaló megoldást, ami nem azt jelenti, hogy eltekintünk a fizetéstől, mert az a rendszeresen fizetőkkel szemben lenne tisztességtelen eljárás.

 

  • Kérjük, hogy a szakmai kérdések kivételével, az egyesület működésével kapcsolatos észrevételüket írásban tegyék meg az info@csepeldse.hu e-mail címen, vagy névvel ellátva egy borítékban jutassák el az edzőknek. Nagy örömünkre elkészült a honlapunk, ahol minden egyesülettel kapcsolatos fontos információ megtalálható lesz. Szeretnénk, ha naponta legalább egyszer egy gyors pillantást vetnének rá, hiszen szándékaink szerint ez lesz a fő kommunikációs csatornánk.

   

  • Félévente tervezzük szülői értekezlet összehívását, ahol az edzők és az egyesület vezetői beszámolnak az elmúlt időszakban elvégzett munkáról és ismertetik a jövőbeni terveket. Termeszétesen rendkívüli esetben a fél éves időponttól el lehet térni.

   

   

   

  Szeretnénk, ha egyesületünk az Önök támogatásával, mindenki számára átláthatóan, az igények lehető legszélesebb spektrumát lefedve, a többség megelégedését kiérdemelve, hosszú távon, sikeresen működne!